Cookies

VERISCAN™

Ako si overiť pravosť zlatých zliatkov a mincí? V čom je Veriscan zlomový a prečo siahnuť po zlate, ktoré ním prejde?

Je unikátna technológia a v súčasnej dobe jedinou nedeštruktívnou metódou pre overovanie pravosti kovu. Túto technológiu používa PAMP® pre svoje zliatky a certifikuje tiež mince Kangaroo z Austrálskej kráľovskej mincovne. Pri výrobe zliatku/mince je naskenovaný úplne unikátny povrch každého kusu, ten je následne zaznamenaný do databázy, s ktorou je potom možné zliatok či mincu kedykoľvek pomocou mobilného telefónu alebo scanneru porovnať.

BEZPODPISOVÁ ZMLUVA IIPLAN

Prečo nie je treba sa báť bezpodpisovej zmluvy? Ako proces dojednania iiplanu funguje a aké má on-line komunikácia výhody?

Ide o záväznú právnu formu dojednania zmluvy. Na základe komunikácie medzi klientom a predajcom je pripravený návrh zmluvy iiplan®. Ten je následne spoločne s predzmluvnými informáciami a platobnými údajmi zaslaný klientovi do jeho e-mailovej schránky, kde si môže všetkú dokumentáciu skontrolovať a preštudovať. Svoj súhlas s podmienkami klient vyjadri zaslaním potvrdzovacej platby, čím je zmluva dojednaná a účinná.

Zavedením bezpodpisovej zmluvy došlo k výraznému zjednodušení procesu uzatvárania zmlúv iiplan®. Odpadá držanie skladových zásob tlačív, aj tlač uzavretých zmlúv, čo sa prejavuje v úspore nákladov. Zmluvu má klient vo svojej e-mailovej schránke, kedykoľvek ju však nájde aj na svojom zákazníckom účte v obchode IBIS InGold®.

PREČO PRAVIDELNE

Aké sú výhody pravidelného ukladania peňazí do zlata oproti jednorazovému nákupu? Prečo sa vyplatí sporiť dlhodobo?

Jedine pravidelnou platbou si kupujúci môže priemerovať cenu zakúpeného kusu. Aj pri pravidelnom nakupovaní je stále možnosť kedykoľvek platbu navýšiť, napr. v prípade zaujímavej ceny pre nákup.

VÝKUP

Ako prebieha spätný predaj zlata v spoločnosti IBIS InGold? Kedy budu mať svoje peniaze za zlato na účte?

Výkup cenných kovov je veľmi jednoduchý a likvidita je veľmi rýchla. Svojim zákazníkom IBIS InGold® garantuje u predaných cenných kovov ich spätný výkup. Po doručení a skontrolovaní kovu sú peniaze na účet klienta zaslané nasledujúci pracovný deň. Drvivá väčšina klientov má peniaze na svojom bežnom účte do 48 hodín.

VRATNÝ POPLATOK

Prečo nie je poplatok ako poplatok? Ako prebieha hradenie vstupného cenového navýšenia a kedy sa mi peniaze vrátia?

V prípade pravidelnej investície klient na jej počiatku platí vstupné cenové navýšenie, a to buď jednorazovo alebo postupne. Tento „poplatok“ je však klientovi v plnej výške vrátený späť pri výkupe kovu.

DEPOZIT

Ako dohliada IBIS InGold na moje zliatky? Prečo si ich nechať schované v ch trezoroch? Čo v prípade, že sa niečo stane - je moje zlato v bezpečí?

Spoločnosť IBIS InGold® má svoje skladové zásoby a depozitované zliatky svojich klientov uschovávané v trezoroch s maximálnym zabezpečením. Poistenie uskladnených zásob v týchto trezoroch je zaistené na 500 000 000 Kč.

Spoločnosť IBIS InGold® ponúka všetkým klientom so sporiacim programom inteligentný investičný plán, iiplan®, bezplatnú úschovu nasporených produktov po dobu platnosti ich dojednanej zmluvy.

DANE – DPH

Vzťahuje sa DPH na zlato? A na striebro? Čo definuje pojem investičné zlato?

Zlato vo forme investičných zliatkov a mincí je oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Oslobodenie od DPH bolo zavedené v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Zákon č. 222/2004 Z. z. Zákona o dani z pridanej hodnoty definuje pojem investičné zlato a ustanovuje jeho oslobodenie od DPH.

 

Investičné striebro nie je oslobodené od DPH, ktorá je vo výške 20 %.

CENA INVESTIČNÝCH ZLIATKOV A MINCÍ

Čo všetko zohráva úlohu pri jej nastavovaní? Prečo cena v dolároch niekedy stúpa a cena v eurách klesá? Na čo sa zamerať pri sledovaní ceny zlata?

Položky a poplatky, ktoré vstupujú do výpočtu ceny zlata:

 • náklady na ťažbu (zvyčajne sa uvádzajú v USD na 1 oz)
 • cena drahého kovu na burze
 • kurz meny
 • rafinérska marža
 • veľkoobchodná marža
 • maloobchodná marža

Výmenné kurzy mien zohrávajú rovnakú úlohu ako burzová cena zlata a striebra v amerických dolároch (USD), od ktorej sa odvíjajú predajné a výkupné ceny na svetovom trhu. Pri posilňovaní eura sa môže stať, že zatiaľ čo cena drahého kovu v dolároch rastie, cena v eurách stagnuje alebo dokonca klesá. Keď však euro oslabí, môže sa stať pravý opak. Keď teda cena zlata, striebra v dolároch oslabuje, cena v eurách môže stagnovať alebo dokonca rásť.

EXEKÚCIA a DEDIČSTVO

Prečo zlato funguje aj ako poistka pred exekúciami a je ľahšie ho darovať alebo odkázať, ako je tomu u peňazí?

Investícia do drahých kovov so sebou nesie jednu veľkú výhodu – je anonymná. Vlastník môže zlato kedykoľvek niekomu dať, predať, bez toho aby bol povinný hlásiť alebo evidovať s akou osobou tento obchod/smenu uskutočnil. To so sebou nesie nespornú výhodu v prípade, že dotyčný rieši napr. exekúciu alebo dedičstvo a drahý kov nemá uchovávaný v našom depozite, ale nechal si ho zasielať domov.

SPROSTREDKOVANIE PREDAJA

Čo je potreba k tomu, aby som mohol predávať zlato? Ako sa stať partnerom? Čo pri predaji zlata sleduje Česká národná banka?

Pre predaj investičného zlata a striebra nie je potrebné, aby poradca splnil náročné skúšky odbornej spôsobilosti a certifikáty finančného poradenstva. Tieto produkty nepodliehajú regulácii Českej národnej banky.

K predaju koncovým zákazníkom je potrebné živnostenský list pre predmet podnikania „Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, odbor činnosti „Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu alebo Sprostredkovanie služieb“.

MULTIGRAM

Aké výhody so sebou nesie? Vyplatí sa siahnuť po ňom a nekupovať každý gram samostatne? Prečo multigram od IBIS InGold?

Ideálne zaistenie likvidity v prípade katastrof, kolapsu a pádu mien. Jeho výhodou je ľahká skladnosť, delitelnosť, vysoká likvidita a VERISCAN na každom kuse. IBIS InGold® garantuje spätný výkup aj jednotlivých častí Multigramu. Zaujímavá je tiež nákupná cena, ktorá je výhodnejšia, ako keby sme nakupovali každý 1 gram samostatne.

PREČO GOLD RUSH

Ako edícia vyzerá a čo odráža? Prečo je tak unikátna ? Čo všetko pri kúpe sady dostanem?

Ide o limitovanú edíciu zlatých zliatkov s motívom zlatých horúčok, ktoré prebiehali v niekoľkých storočiach po celom svete. Ide o sadu, ktorá je vydávaná v limitovanej edícii. Sada šiestich 2,5 gramových zliatkov je vyrobená v počte 5 000 ks. Sada šiestich 5 gramových ks je vyrobená v počte iba 3 000 kusov. Každá sada obsahuje certifikát garantujúci limitovanú edíciu a zlatý nuget o veľkosti 0,8 - 1,2 g, ktorý z každej sady robí originálny kus. Obmedzený počet vyrobených kusov ponúka potenciál zaujímavého zhodnotenia. IBIS InGold® garantuje spätné odkúpenie tovaru.

PREČO ZLATO

Prečo kov funguje ako poistka peňazí a jeho cena dlhodobo rastie? Je výhodné siahnuť po histórii preverenej hodnote?

Pretože je fantastický uchovávateľ hodnoty a často jediná fyzická investícia vo Vašom portfóliu. Nákupom zlata tak klient chráni svoj majetok v prípadoch ekonomických prepadov.

PREČO FYZICKÉ ZLATO

V čom je lepšie v porovnaní s papierovou formou zlata? Prečo je investícia do fyzického zlata tak bezpečná a zároveň z dlhodobého hľadiska efektívnejšia?

Fyzické zlato predstavuje reálnu ochranu proti inflácii, nepriaznivým politickým vplyvom či ekonomickej nestabilite. Fyzická forma zlata sa podstatne líši od tej papierovej (ETF certifikáty, zlaté fondy, podielové fondy, apod.). Papierové zlato je finančným aktívom a investor si kupuje často len prísľub, vzdušný zámok. Zlato deklarované na pozlatenom papierovom certifikáte vo skutočnosti fyzicky neexistuje, resp. objem množstva zlata vydaného v certifikátoch násobne prevyšuje reálne množstvo fyzického zlata, ktoré je vôbec k dispozícii. Papierový systém investícií nemusí mať bežný investor pod kontrolou a je závislý na rozhodnutí bankérov alebo politikov a finančných inštitúcií. Vyrovnanie u papierového zlata prebieha väčšinou v peniazoch, nie vo fyzickom zlate. V kontraste s tým je fyzické zlato hmotným majetkom bez rizika konania protistrany.

UCHOVÁVATEĽ HODNOTY

V čom tkvie síla drahého kovu? Prečo je poistkou mojich peňazí a funguje lepšie ako dlhodobé aktíva typu dlhopisov? Ako na tom bude zlato v budúcnosti?

Zlato je uchovávateľom hodnoty a je prakticky nezávislé na ekonomických podmienkach. Na rozdiel od akcií spoločností alebo vládnych dlhopisov, zlato bude vždy udržiavať hodnotu. Takmer každá krajina prešla za posledných sto rokov aspoň jednou veľkou menovou krízou. Tí, ktorí držali časť svojho majetku vo zlate, prežili tieto obdobia relatívne dobre. Bohužiaľ väčšina ľudí zažila, ako sa ich mnohoročné úspory stali bezcennými, niekedy behom niekoľkých dní. Zlato však zostáva aj naďalej poistkou proti inflácii v turbulentných alebo neistých dobách. V porovnaní so zlatom strácajú všetky meny svoju kúpnu sílu vďaka neustálemu rastu cien tovaru a služieb. Len od roku 2000 do roku 2010 sa jeho cena zvýšila na päťnásobok. Zlato sa tiež stále častejšie používa ako zaistenie proti kolísaniu kurzu USD, ktorý je stále vo svete považovaný za hlavnú menu. Zlato a USD sú hlavnými rezervnými inštrumentami centrálnych bánk. Ak rastie kurz USD k ostatným menám (USD posilňuje), klesá spravidla cena zlata v USD, a naopak, ak klesá kurz USD k ostatným menám (USD oslabuje), rastie spravidla cena zlata v USD.
Zlato sa preto už v minulosti veľakrát osvedčilo ako efektívna ochrana proti slabej mene všeobecne.

PRAVIDLO TROCH DIELOV

Prečo diverzifikovať svoje investičné portfólio do tretín a ako to urobiť tak, aby bolo čo najvýnosnějšie a zároveň bezpečné? Akú úlohu v ňom hraje zlato?

Zlato je kľúčovou súčasťou pravidla troch dielov. Ide o jedinečné investičné pravidlo, ktoré ešte nikdy v priebehu storočia nesklamalo. Hovorí sa, že sa ním riadia najbohatšie ľudské spoločenstvá, napr. zahraničná čínska diaspora, Židia alebo Arméni. Ich legendárne bohatstvo je z väčšej časti založené na dodržiavaní pravidla troch dielov. A všetko, čo je ešte potrebné, je čas. S tým tieto spoločenstvá počítajú.

Ako pravidlo troch dielov funguje? Predstavme si imaginárne koleso, ktoré má tri výseče (diely). Jeden diel predstavuje cenné papiery (peniaze, akcie, dlhopisy). Druhý diel predstavuje nehnuteľnosti a tretí sú drahé kovy. Kto uvažuje dlhodobo, investuje do každého dielu tretinu svojho majetku. Jeden z dielu fiktívneho kolesa ukazuje na dvanástu hodinu, druhý na štvrtú popoludní a tretí na osmú hodinu večer. Ako roky utekajú a koleso sa otáča, diely stále dokola striedajú jedna druhú. Tým sa tak dostávajú jednotlivé segmenty investícií na výslnie a investor podľa aktuálnej situácie nakupuje, alebo naopak predáva. Zlato je zmysluplnou položkou každého portfólia, pretože sa voči doláru a akciám správa anticyklicky, tzn. ak akcie a dolár klesajú, cena zlata rastie a naopak. Preto zlato slúži ako stabilizátor.

ANONYMITA ZLATA

Prečo drahý kov nemožno vystopovať a aké z toho plynú výhody? Je to lepšie oproti nehnuteľnostiam a cenným papierom?

Zlato, oproti cenným papierom alebo nehnuteľnostiam nemožno vystopovať (roztavením zliatkov sa zničia čísla zliatkov), možno ho anonymne predať kdekoľvek na svete (likvidita), nemožno ho verejne dohľadať, nenesie adresu, meno vlastníka, kúpnu cenu atd.

PREČO STRIEBRO

Ako si povedie v porovnaní so zlatom? Prečo sa na striebro často zabúda? Vyplatí sa vedľa žltého kovu siahnuť aj po tom šedom?

Očakávaný vývoj rastu ceny má omnoho väčší potenciál ako u zlata. Historicky sa sleduje pomer ceny medzi zlatom a striebrom. V súčasnej dobe sú nožnice medzi týmito dvomi kovmi veľmi roztvorené, cena striebra klesla omnoho viac ako tomu bolo u zlata. Zatiaľ čo cena zlata zo svojho vrcholu v roku 2011 klesla rádovo o 30 %, cena striebra klesla rádovo o 70 %. Striebro má teraz omnoho väčší potenciál nárastu ceny ako zlato.

Nevýhodou striebra je väčšia volatilita (kolísavosť). Zatiaľ čo cena zlata je ovplyvnená primárne makroekonomickými ukazovateľmi, cena striebra je závislá okrem makroekonomických ukazovateľov tiež na priemyselnej výrobe, pretože nízka cena z neho stále ešte robí kov priemyselného spracovania.

Ďalšou nevýhodou striebra je jeho zaťaženie DPH. Striebro sa predáva s DPH, ale výkup prebieha bez DPH. DPH tak zvyšuje spread (rozdiel medzi nákupnou a výkupnou cenou) na striebre o 21 % naviac v porovnaní so zlatom.

Tretia nevýhoda striebra je jeho objem. Zatiaľ čo za 1 milión Kč kúpime približne kilo zlata, ktoré je veľké ako štandardný iPhone a ľahko ho transportujeme/uschovávame. Za 1 milión Kč kúpime viac ako 50 kíl striebra, ktoré je omnoho objemnejšie a neskladnejšie.

PREČO IBIS InGold

Ako spoločnosť funguje? Čo je na produktoch, ktoré ponúka unikátneho? Aké produkty si vybrať?

Jednotka na trhu s viac ako 20ročnou históriou. Svojim zákazníkom ponúka jedinečné benefity - Garanciu výkupnej ceny, depozit zadarmo, nákup zliatkov od prestížnej značky PAMP® a mincí Kangaroo s VERISCAN ochranným prvkom. Má prepracovaný systém informovania klientov o zaujímavých možnostiach nákupu, prehľadné užívateľské rozhranie, transparentne uvádza ceny ako nákupné, tak výkupné.

PAMP

Ako dlho rafinéria funguje a prečo je jedným z najlepších výrobcov zlata? Aké produkty ponúka a v čom je spoločnosť progresívna?

Švajčiarská rafinéria založená v roku 1977 je uznávaná ako celosvetový líder v produkcii investičných zlatých zliatkov s hmotnosťou od 1 gramu do 100 gramov. PAMP® je známy svojim priekopnickým duchom, o ktorom svedčí zavedenie širokej škály dekoratívnych vzorov na investičných zliatkách. Najznámejším motívom je LADY FORTUNA - bohyňa šťastia a hojnosti. Rafinéria PAMP® spĺňa certifikát kvality Good Delivery, jej výrobky akreditovali Švajčiarska národná banka, Dubai Multi Commodities Centre, Shanghai Gold Exchange, COMEX/NYMEX, TOCOM a ďalšie. Z dielne PAMP® pochádza aj naprosto unikátna metóda nedeštruktívneho overovania pravosti zlatých zliatkov - VERISCAN, ktorá spoľahlivo identifikuje produkty vyrobené rafinériou PAMP® a zaisťuje istotu a bezpečie všetkým investorom.

DIVERZIFIKÁCIA

Kam investovať? Aké je dobre vyvážené portfólio? Je rozdelenie peňazí do viac druhov toho istého aktíva diverzifikácia?

Dobre zostavené investičné portfólio je také, ktoré bude fungovať čo najefektívnejšie v každej dobe. Ak majú byť investície vyvážené, je potreba peniaze rozumne rozložiť do viacerých front. Ideálne je kombinovať rizikové aktíva s vysokými výnosmi (akcie) napríklad s nehnuteľnosťami a dlhodobo fungujúcich investícií do zlata.

Častou chybou pri zostavovaní diverzifikovaného (rizikovo vyváženého) portfólia je investícia do rôznych variant toho istého aktíva. Skutočne diverzifikované portfólio teda NIE JE to, kde sa vyskytujú napríklad iba akcie, aj keď rôznych spoločností. Tento princíp môže často narobiť viac  škody než úžitku.

PORTFÓLIO

Čo to znamená? Ako si ho správne zostavím?

Investičné portfólio je súhrn investícií do aktív rôznych druhov (aj do viac aktív rovnakého druhu ). Vždy je na výber, ako ho možno poskladať. Rýchlo výnosné investície sú často spojené s vysokou mierou rizika. Naopak s bezpečnejším portfóliom idú ruka v ruke nižšie výnosy.

Najlepšou cestou je poskladanie investícií tak, aby portfólio bolo dlhodobo stabilné a fungovalo za každej situácie. Takého možno dosiahnuť dodržovaním pravidla tretín a rozdelenie peňazí do viac častí, ktoré si vzájomne kryjú chrbát.

UNCA

Prečo je základnou jednotkou pri i vážení zlata? Aká je jej história a ako ju previesť na gramy či na libry?

Trójska unca (Troy ounce - oz) je základná váhová jednotka na národných a medzinárodných trhoch striebra, zlata, platiny a ďalších drahých kovov, príp. drahokamov. Názov pochádza z francúzskeho mesta Troyes, kde sa v nej poprvé obchodovalo už v období stredoveku. Jedna trójska unca = 1/12 trójskej libry = 31,1034768 gramov; 32,15 trójskych uncí = 1 kilogram.

ČISTOTA/RÝDZOSŤ

Ako poznať naozaj kvalitné zlato a čím sa jeho čistota meria? Čo znamená jednotka karát a čo tisícinová metóda?

Miera rýdzosti reprezentuje čistotu zlata. Zlato predávané spoločnosťou IBIS InGold® je zlato najvyššej kvality a vyznačuje sa najvyššou rýdzosťou 999,9/1000. Občas býva spomínaná jednotka karát. U karátov sa vychádza z definície, že rýdze zlato s obsahom 1 000 g/kg má rýdzosť 24 karátov. Jeden karát odpovedá 1/24 hmotnosti, rýdzi kov má teda 24 karátov. Tisícinová metóda (999,9/1000) je potom de facto obdobná - číslo (väčšinou trojmiestne) určuje, koľko častíc čistého kovu je v tisíckach častiach zliatiny.

LONDON FIX

Ako sa určuje cena zlata? Kto o nej rozhoduje a ako často sa môže meniť? Čo ceny ostatných drahých kovov?

Nastavenie ceny zlata, striebra, platiny aj paládia medzi trinástimi akreditovanými členmi - Bank of China, Bank of Communications, Goldman Sachs International, HSBC Bank USA NA, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), INTL FCStone, Jane Street Global Trading LLC, JP Morgan Chase Bank N.A. London Branch, Koch Supply and Trading LP, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, The Bank of Nova Scotia - ScotiaMocattA a The Toronto Dominion Bank. Od roku 2015 prebieha stanovovanie elektronicky pod dozorom nadnárodnej agentúry IBA – ICE Benchmark Administration. Vyhlasuje sa 2x denne – tzv. dopoludnia a popoludní. Zlatý fix je vyhlásený v 10:30 a 15:00 hodín, strieborný v 12:00 hodín a ceny platiny a paládia v 9:45 a 14:00 hodín londýnskeho času.

Čo je to LBMA

Na čo organizácia dohliada a čo kontroluje? Kto sa musí riadiť pravidlami, ktoré asociácia nastavila?

Ide o skratku pre London Bullion Market Association, čo je asociácia dohliadajúca na obchodovanie so zlatom a vydávajúca pravidlá pre Londýnsku burzu (LME), kde sa obchoduje s cennými kovmi. Býva spojovaná s certifikáciou GOOD DELIVERY, ktorá poukazuje, že investujete do zlata, ktoré je likvidné, a to práve z dôvodu garancie kvality, ktorú pravidelne London Bullion Market Association (LBMA) kontroluje.

Certifikácia GOOD DELIVERY

Prečo sa vyplatí hľadať zlato s touto certifikáciou? Čo všetko musí výrobca splniť, aby ju dostal a čo znamená, keď ju má?

Hlavné požiadavky, ktoré musí spĺňať rafinéria alebo iný dodávateľ zlata, aby bol zaradený do zoznamu výrobcov a obchodníkov GOOD DELIVERY:

 • Musí minimálne tri roky vyrábať (rafinovať) kov (zlato a iné drahé kovy).
 • Vyrábať (rafinovať) alebo obchodovať za jeden kalendárny rok s minimálnym množstvom 10 ton zlata a 30 ton striebra.
 • Musí mať minimálne základné imanie v hodnote likvidných 15 000 000 libier (v akejkoľvek mene).

„Good Delivery” je v podstate zoznam uznávaných rafinérií, ktoré môžu za& stanovených podmienok dodávať svoje zlato na trh.

Zoznam zlatých členov asociácie LBMA tu. Rafinéria PAMP® je jedným z nich.

 

GOOD DELIVERY je označenie normy kvality a má tri významy:

 1. Ide o normu zlata obchodovanú na Londýnskej burze, ktorú historicky uznali členovia Londýnskeho trhu so zlatom. Ide o deklaráciu a stanovenie parametrov zlata, ktorú vo svojich obchodoch členovia akceptujú, bez akýchkoľvek pripomienok a sú pre všetkých členov prijateľné.
 2. Získať označenie Good Delivery nie je jednoduché. Výrobca či rafinér, ktorý môže takto označovať svoje výrobky, musí spĺňať prísnu normu, kontrolné mechanizmy a skúšky, aby mohol byť uvedený do zoznamu LBMA.
 3. Norma GOOD DELIVERY je dnes široko uznávaný štandard pre kvalitu zliatkov, aby mohli byť akceptované ako „štandardné“ zlato v obchodnom styku.

PREČO ZLIATOK

Aké výhody má zlatý zliatok s motívom Lady Fortuny? V čom sú jedinečné a čo všetko získam pri jeho kúpe?

Zlatý investičný zliatok PAMP® s motívom Lady Fortuny je chránený technológiou VERISCAN. Investičný zliatok má rýdzosť 999,9/1000, je zabalený v plastovom obale, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj certifikát, ktorý má všetky náležitosti potrebné pre investičné zlato - krajina výroby, rafinériu, váhu. Každý zliatok má svoje jedinečné číslo, ktoré je uvedené ako na certifikáte, tak na samotnom zliatku. Zliatky PAMP® do hmotnosti 100 g s vyrazeným motívom Fortuny sú najpredávanejšími zliatkami na svete. Ich ľahká rozpoznateľnosť, práve vďaka razbe, je zárukou vysokej likvidity u každého obchodníka s cennými kovmi. IBIS InGold® garantuje spätný výkup tohto tovaru.

PREČO MINCE

Prečo sa vyplatí siahnuť po investičných minciach? V čom sa líšia od normálnych a aký je rozdiel medzi investičnými a zberateľskými mincami?

Mince sú vydávané ako oficiálne platidlo určitého štátu a majú nominálnu hodnotu. Ide teda o peniaze. Toto môže byť výhoda pri ich transporte do zahraničia. Aj keď sú vyrobené z niektorého z cenných kovov - najčastejšie zlata či striebra - tak sa väčšinou vlastník vyhne možným clám, pretože na peniaze nie je clo uvalené. Konkrétne podmienky dovozu mincí z cenných kovov sa však môžu líšiť podľa vnútorných predpisov konkrétnych štátov. Investičné mince nemajú limitovaný náklad, sú označené len rokom emisie a ich počet je daný iba dopytom, hodnota je potom daný a len cenou a hmotnosťou cenného kovu, zo ktorého sú vyrobené. Zberateľské mince majú obmedzený náklad a ich cena je určená nielen cenou kovu, ale aj dopytom zberateľov a môže sa od ceny kovu diametrálne líšiť.

ZBERATEĽSKÉ MINCE

Aké sú výhody a nevýhody zberateľských mincí vedľa investičných? Na čo si mám dať pri ich kúpe pozor a je zberateľská edícia zárukou dobrej investície?

Ide o najčastejšie mince vydávané v určitej limitovanej edícii, ktorá v náväznosti na veľkosť edície zvyšuje budúcu výkupnú cenu daných mincí. Výhodou je, že hodnota mince nerastie iba v závislosti na raste ceny zlata, ale rastie tiež vďaka vzácnosti, ktorá sa zvyšuje s časom. Nevýhodou je naopak likvidita takýchto mincí, ktoré sú predmetom skôr zberateľského záujmu alebo odborného investovania. Nie každá minca totiž dosiahne vysokého zhodnotenia vytvoreného limitovanou edíciou. Zberateľské mince sú po vyrazení predávané za vyššie (niekedy omnoho vyššiu) cenu ako štandardné investičné mince. Pre investovanie je nutná hlboká znalosť danej problematiky, inak hrozí, že klient draho nakúpi a lacno predá.

ZLATÉ FONDY

Je papierové zlato v skutočnosti zlato? Aká bezpečná je investícia do papieru a kto je súčasťou procesu nákupu a predaja a vidí tak všetky pohyby mojich investícií?

Papierové zlato je finančným aktívom a investor si kupuje často len prísľub, vzdušný zámok. Zlato deklarované na pozlatenom papierovom certifikáte v skutočnosti fyzicky neexistuje, resp. objem množstva zlata vydaného v certifikátoch násobne prevyšuje reálne množstvo fyzického zlata, ktoré je vôbec k dispozícii. Papierový systém investícií nemusí mať bežný investor pod kontrolou a je závislý na rozhodnutí bankérov alebo politikov a finančných inštitúcií. Vyrovnanie u papierového zlata prebieha väčšinou v peniazoch, nie vo fyzickom zlate.

PREČO IIPLAN?

Ako činí sporenie do zlata dostupné naozaj každému? Čo keď nebudem môcť splácať alebo naopak budem chcieť investovať viac?

S Inteligentným investičným plánom od spoločnosti IBIS InGold možno pravidelne sporiť do zlata už od 4 EUR mesačne. Splátky možno ľubovolne zvyšovať a znižovať, alebo celý naraz uhradiť podľa vašich aktuálnych finančných možností. Bezplatne ho možno tiež previesť na inú osobu.

Jedinou podmienkou pre dojednanie zmluvy iiplan je plnoletosť. Investovať do zlata tak môže každý, komu záleží na jeho peniazoch. Vďaka bezpodpisovej zmluve môžete svoju investíciu odštartovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Stačí sa pripojiť k internetu. Nelimituje vás ani počet zmlúv. Môžete si viesť teda niekoľko sporení do zlata pre rôzne účely naraz.

FireGOLD

mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

facebook  youtube E-shop